รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำปี 2555


กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ขอเป็นเพียงผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ความโดดเด่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
  • ไม่จำกัดอาชีพ
  • ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคล หรือ กลุ่ม/คุณะบุคคลก็ได้

กติกาการเสนอชื่อ

  • ไม่สามารถเสนอชื่อตนเองได้
  • หนึ่งคน เสนอได้เพียงหนึ่งชื่อ
  • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อด้านล่างนี้ แล้วกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร จะนำไปพิจารณาเพื่อมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ในงานวันครอบรอบการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ในเดือน เมษายนนี้

การให้รางวัลสมชาย นีละไพจิตร เป็นรางวัลที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี โดยเริ่มในปี 2555 เป็นปีแรก เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูประการ เสียสละ ในการส่งเสริม ปกป้อง สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การให้รางวัลเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานอย่างเสียสละ และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้น โดยการให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กำลังเปิดรับการเสนอชื่อจากท่าน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มีนาคม 2555

วิธีการเสนอชื่อ

  • กรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/wmXOA0
  • หรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ข้อความในฟอร์มเดียวกันแล้วปรินท์ หรือปรินท์แล้วเขียนด้วยลายมือ แล้วส่งมาที่

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  เขตห้วยขวาง กทม. 10320

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-829-1167