Announcement for Post of Administrative Officer (Bangkok Office)ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

Reports to Director
Coordinates with Project Team

Work Description: Office Manager
To manage the office and finances of JPF, assist in logistical requirements of staff members, create filling system.

Responsibilities

– To manage the office: mail (electronic and post), preparing and distributing documents, facilitating inquiries, purchase office supplies, pay bills,
– To manage finances: bookkeeping, transfers, reporting
– To provide logistical support to staff: booking tickets and accommodation, printing of JPF documents
– To create filing system: filing cases and complaints (electronic and hard copies), filing JPF documents, enter cases in database
– To assist in JPF activities: take minutes of meetings, assist other staff in organization of activities
รับผิดชอบต่อ ผู้อำนวยการ

ประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดการทำบัญชี: การลงบันทึกบัญชี การรับ-โอนทางบัญชี และการทำรายงานการเงินภายในสำนักงาน
 • อำนวยความสะดวกด้านการประสานงาน/ จัดการให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร: การจองที่พักและยนาพาหนะ พิมพ์เอกสารของมูลนิธิ
 • จัดระบบจัดเก็บเอกสาร: จัดเก็บข้อมูลที่มูลนิธิรับผิดชอบและเรื่องร้องเรียนต่างๆ (ทั้งในรูปแบบของ file เอกสาร และเอกสารตัวจริง) จัดแฟ้มเอกสารของมูลนิธิฯ กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
 • ช่วยกิจกรรมของมูลนิธิ: บันทึกวาระการประชุม, เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ตามความเหมาะสม

ประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวช., ปวส, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการสำนักงานและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเองและร่วมงานกับผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office และ Internet
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หากจำเป็น
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคประชาสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการทำงาน

 • เวลาเข้าสำนักงาน: วันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00-17.00น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ตามความเหมาะสม) วันหยุดวันสำคัญทางศาสนา
 • สถานที่ทำงาน: ณ. สำนักงานมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 21 ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม.
 • ลาหยุดได้ 15 วัน/ 1ปี
 • อัตราเงินเดือน 12,000-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ระยะทดลองงาน 3 เดือน
 • ประเมินผลงานและเงินเดือนทุกๆ 6 เดือน

การสมัคร: กรุณาส่งประวัติย่อและจดหมายแนะนำตัวของท่านมาที่ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ผ่านทางอีเมล์ info@justiceforpeace.org

หมดเขตการสมัคร: วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันเริ่มงาน: 1 สัปดาห์หลังจากนัดสัมภาษณ์และตอบรับ
Experience and Qualifications

– At least 3 years experience managing office and finances
– Relevant bachelor degree
– Experience with electronic accounting systems
– Thai national with intermediate knowledge of English (written and spoken)
– Experience in NGO and civil society sector
– Ability to work independently as well as with team members
– Willingness to travel throughout Thailand desirable

Working Conditions

– Office hours: Monday- Friday, 9am-5pm, occasional weekends with days in lieu

– 15 paid vacation

– Salary 10,000-15,000 depending upon experience

– 3 months probation period

– Salary review and performance appraisal every 6 months

To apply: Please send your resume and letter of introduction to info@justiceforpeace.org

Only short – applicants will be contacted for interviews.

Deadline of Submission: 6 May 2011

Start date: as soon as possible.