Priority to protect: Preventing children’s association with village defence militias in southern Thailand,’ at the Foreign Correspondents Club Thailand (FCCT) in Bangkok on 3 March 2011 from 1-4 pm. การคุ้มครองต้องมาก่อน: ป้องกันไม่ให้เด็กเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย” ณ. สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.00น.-16.00น.

The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers and the Justice For Peace Foundation would like to invite you to the launch of their joint report ‘Priority to protect: Preventing children’s association with village defence militias in southern Thailand,’ at the Foreign Correspondents Club Thailand (FCCT) in Bangkok on 3 March 2011 from 1-4 pm.

The Coalition and JPF will present findings of joint research carried out in four provinces in southern Thailand – Narathiwat, Pattani, Songkhla and Yala – from April to July 2010. These findings were shared with the Government of Thailand in November 2010 and their responses have been incorporated in the report. The report contains detailed recommendations which could form the basis for a more comprehensive governmental strategy to protect children affected by armed violence in southern Thailand.

Children have come under attack by all sides in the situation of armed violence in southern Thailand. Children have been victims of bombings, unlawful killings and other violent attacks by armed groups opposing the government. Armed groups are reportedly continuing to recruit and use children to carry out violent attacks. On occasion children have also been victims of lethal force and unlawful killings by the Thai security forces. They have been arbitrarily detained under Thailand’s security legislation currently in force in the south. Access to education has been severely disrupted by the targeting of government schools and teachers by the armed groups and by the occupation of schools by the Thai security forces.

Research conducted by the Coalition and JPF shows that boys under the age of 18 are associated with government-established civil defence militias known as Chor Ror Bor (village defence volunteers). Chor Ror Bor, one of the government-established village defence militias, is a national institution, but particularly prevalent in southern Thailand, where they form a part of the government’s counter-insurgency efforts against armed groups.

The government of Thailand has taken some steps to prohibit formal association of children with the Chor Ror Bor. However, more needs to be done to ensure that children do not enlist or otherwise be informally associated with their village defence militia.

For more information please contact:
Arachapon Nimitkulpon
Director,
Justice for Peace Foundation
Email: arachapon@justiceforpeace.org

Charu Lata Hogg
Asia Program Manager
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
Email: CLataHogg@child-soldiers.orgองค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวรายงาน “การคุ้มครองต้องมาก่อน: ป้องกันไม่ให้เด็กเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย” ณ. สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.00น.-16.00น.

องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ จะนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยร่วมที่ได้จัดทำในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา ในระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ข้อมูลที่ได้เหล่านี้ได้มีการหารือกับรัฐบาลไทยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งข้อมูลจากการหารือร่วมนั้นได้ถูกรวมไว้ในรายงานเล่มนี้ด้วย รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในการปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้

เด็กๆได้กลายเป็นผู้เสียหายจากการสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าความรุนแรงนั้นจะมาจากฝ่ายใด เด็กเหล่านี้ต่างเป็นเหยื่อของเหตุการณ์การวางระเบิด การฆ่านอกกฎหมาย และการก่อเหตุต่างๆ โดยกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ มีรายงานว่าฝ่ายติดอาวุธได้เกณฑ์เด็กเป็นทหาร และใช้เด็กเหล่านี้ดำเนินการก่อเหตุรุนแรงหลายครั้ง นอกจากนี้ ในหลายครั้ง เด็กก็ยังตกเป็นเหยื่อของการใช้อาวุธร้ายแรง และการฆ่านอกกฎหมายโดยกองกำลังของรัฐบาล และถูกคุมขังภายใต้กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ทั้งนี้ปัญหาของการที่โรงเรียนรัฐบาล และครูกลายเป็นเป้าของการโจมตีจากกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ รวมถึงกองกำลังของรัฐยังได้เข้าไปเข้ายึดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนต่างๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ อีกด้วย
งานวิจัยที่จัดทำโดยองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯนี้ พบว่าเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นกลุ่มพลเรือนติดอาวุธที่จัดตั้งโดยรัฐบาล กลุ่มชรบ.นี้ถือเป็นสถาบันระดับชาติที่ถูกจัดตั้งอยู่ทั่วประเทศ แต่กลับพบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่อนข้างมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจถือได้ว่าเป็นความพยายามหนึ่งของรัฐบาลในการปราบปราบกลุ่มขบวนการต่อต้านติดอาวุธ

ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลไทยได้ดำเนินการในระดับหนึ่ง เพื่อหยุดยั้งความเกี่ยวข้องของเด็กกับ ชรบ. อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการป้องกันเด็กมิให้ถูกเกณฑ์เป็นทหาร หรือเกี่ยวข้องในทางใดๆกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ไม่ว่าจะในรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม